Kullanım Koşulları | Kanlı Ay Kanlı Ay

Kullanım Koşulları

Kanliay.com adresi üzerinden yayın yapan sitemiz kar amacı gütmeyen bir platformdur. Sitemizin temel amacı ilginç bilgileri ve bilinmeyen olayları popüler bir üslupla geniş kitlelerin zihni tüketimlerine sunmaktır.

Kullanım Koşulları sitemizdeki hizmetlerden kullanıcıların en iyi şekilde faydalanabilmesi ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş kuralları içermektedir. Kanliay.com sitesine giriş yapan ve içeriklerinden faydalanan herkes Kullanım Koşullarını tamamen okuduğunu, anladığını, tüm hükümleri kabul ettiğini beyan ederek, bunlara uymayı taahhüt eder. Kullanım Koşullarını kabul etmeyenler siteden çıkış yapmalı ve siteyi kullanmayı bırakmalıdır.

Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Kanliay.com Kullanım Koşulları sözleşmesi:

1-      Amaç:

İşbu sözleşme Kanliay.com internet sitesi yayın haklarını içerir ve site ziyaretçilerinin siteye erişimi, Kullanım Koşulları ve gizlilik koşullarını düzenler.

2-      Tanımlar

Bu sözleşmede geçen;

  1. a)   Site veya web sitesi: com adresini,
  2. b) Sözleşme: İşbu sözleşme ve sözleşmenin ek ve ilişikleri ile com Kullanım Koşulları sözleşmesi,
  3. c) Kullanıcı: Siteyi ziyaret eden kişileri,

İfade eder.

3-      Taraflar

İşbu sözleşme Kanliay.com sitesi ile Site’yi ziyaret eden, kullanan, kişi ve kuruluşların kullanım yükümlülüklerine ve yayıncının hak ve mesuliyetlerine dair düzenlemeleri kapsar. Tüm kullanıcılar siteye girmek ve kullanmak ile Kullanım Koşulları dâhilinde düzenlenmiş tüm koşulları tamamıyla okuduğunu, içeriğini bütünüyle anladığını ve tüm hükümlerini kayıtsız ve şartsız olarak onayladıklarını kabul ve bunlara uymayı taahhüt ederler.

4-      Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

a-  Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu,  Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

b-     Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Kanliay.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

5-      Hak ve Yükümlülükler

a-      Kanliay.com, sözleşme şartları da dâhil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet duymaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımı sırasında yürürlüğe girer.

b-         Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

c-    Site içeriği yayıncı hakları kapsamında korunmuştur ve sitede yer almakta olan görüntülerin, grafiklerin, görsellerin, ses dosyalarının, metinlerin ve animasyonların yalnızca ekran üzerinde izlenmesi ve kullanılması dışında kaydedilmesi, saklanması, kopyalanması, değiştirilmesi ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir.

d-        Internet dâhilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan her türlü içerik sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. Kanliay.com markası ve logosu ve site tarafından üretilen tüm içerik ile ilgili tüm haklar koruma kapsamında site sahibinin mülkiyetindedir.  Site içerisinde yer alan resim, grafik, video ve metin Kanliay.com sitesinden izin alınmaksızın çoğaltılamaz, kaydedilemez, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz.

e-       Kullanıcılar, Site’nin sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanarak üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Tüketici’nin Korunması Hakkındaki Kanun ve İlgili Mevzuat hükümleri dahilinde izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

f-     Site’de yer alan bilgilerin güncelliği, sitenin kullanılması ya da geçici olarak kullanılamaması halinde doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk veya bunların dışında herhangi başka bir nedenden kaynaklanacak hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Bu hüküm, Site’nin diğer dış sitelere direkt veya dolaylı yönlendirici bağlantılar (“external links”) için de geçerlidir. Site öyle bir bağlantı ile erişilen herhangi bir başka sitenin içeriği ile ilgili de hiçbir sorumluluk üstlenmez. Sitede yer alan kullanıcı yorumları da bu hükme tabi olup sitenin  mesuliyetinde değildir.

g-           Sitemizde yer alan Site alan resim, grafik, video ve metin e-kitap, dokuman ve makaleler tanıtım amaçlıdır. Kanliay.com sitesinden izin alınmaksızın çoğaltılamaz, kaydedilemez, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. Bunlar arasında telif hakkıyla korunmuş eserlerin 5651 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince kaydedilmesi ve saklanması T.C. Yasalarına göre legal değildir. Bulunan içerikten doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu kapsamdaki eserlere ilişkin temsile yetkili kişi veya kurumun başvurması halinde isteği doğrultusunda hareket edileceği taahhüt edilir.

h-      Kullanıcı, Site’nin indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan sitemiz sorumlu değildir.

i-        Ticari amaç gütmemek kaydıyla İnternet üzerinde yayınlanan alıntılarda orijinaline sadık kalmak ve aktif bağlantı ile vermek, diğerlerinde siteye referans vermek sureti ile her türlü alıntı ve iktibas serbesttir.

6- Hukukun Tatbiki

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

EK -1 Gizlilik Politikası

Site ve içerik sağlayıcı yazılımlar ile ortaklar, üçüncü şahıslar veya firmalar sitenin sahip olduğu web trafiğini analiz etme, bu site ve internet üzerindeki diğer sitelerdeki trafiğinizi analiz ederek site ayarlarına göre çerezler (cookie) ekleyebilirler. Bu bağlamda ziyaretçi  Google Reklam ve İçerik Ağı Gizlilik İlkeleri kapsamında belirlenen düzenlenmeleri kabul etmiş sayılır.